Friday, July 15, 2011

Avviż importanti rigward Quddies Tridentin f'Malta

Fid-dawl ta' xi kummenti li qed isiru, l-aktar fuq Facebook, nixtieq niċċara dan li ġej.

Pro Tridentina (Malta) normalment ma torganizzax Quddies bil-Forma Straordinarja. Li għamilt jien fil-passat kien li meta nkun infurmat b'Quddies li se jsir, noħloq event fuq Facebook u avviż fuq dan il-Blog sabiex nagħti pubbliċita'. Jidher li din l-inizjattiva mhux dejjem intlaqgħet tajjeb.

Għalhekk, minn issa 'l quddiem mhux se noħloq aktar events fuq Facebook jew il-Blog dment li ma jkunx quddies organizzat minn Pro Tridentina (Malta) nnifisha.

Ħassejt li kelli nieħu din id-deċiżjoni drastika sabiex nissalvagwarda lil Pro Tridentina (Malta) li fl-aħħar mill-aħħar kienet qed tipprovdi dan is-servizz sabiex jitqawwem aktar l-għarfien f'Malta dwar il-Quddiesa bil-Forma Straordinarja.


Sfortunatament, minflok il-grazzi naqalgħu kważi tgħajjir minn min suppost jaf aħjar.

Godwin Xuereb
President

No comments:

Post a Comment