Monday, February 18, 2013

Fr Colin Apap dwar il-Quddiesa TridentinaF'artiklu illum Ir-riżenja tal-Papa mil-lenti ta' Fr Colin  fuq L-Orizzont, Fr Colin Apap tkellem dwar il-Quddiesa Tridentina. Huwa qal hekk:

Fr Colin Apap
"Problema oħra li kellu Benedittu XVI kien meta fl-2007 reġa’ ta importanza lill-quddisa bil-Latin. Niftakar li meta kont żgħir, il-qassis kien iqaddes daru lejn in-nies, jitkellem bil-Latin u ħadd ma kien jifhmu. Kellu ċertu faxxinu dak ix-xenarju reliġjuż. Bil-Konċilju Vatikan II dan tbiddel totalment. Is-sagrifiċċju tal-quddiesa beda jiġi meqjus bħala ikla u allura la għandek ċelebrazzjoni bdiet issir bil-lingwa tal-post.

Kien hemm diversi isqfijiet li ħaduha kontra dawn ir-ri­formi imma l-Konċilju Vatikan II baqa’ jinsisti li l-quddiesa ssir bil-lingwa tal-post. U dan il-Papa reġa’ daħ­ħal ir-rit bil-Latin f’diversi okkażjonijiet. Jien għandi BA fil-Latin u allura l-Latin għandu ċertu faxxinu għalija.

Nifhem l-valur tal-Latin matul is-sekli għax kien utli għall-Knisja li jkollok lingwa waħda mitkellma minn kulħadd. Imma l-lingwa Latina hija marbuta wkoll ma’ ċertu konservattiviżmu li ma jiċċaqlaqx u li ma jridx l-af­farijiet jitbiddlu. U allura min iħobb il-Latin faċli jiġi akkużat li huwa konservattiv. Li ġralu meta qajjem ir-rit tal-quddiesa bil-Latin kien li fil-quddiesa ta’ Ħamis ix-Xirka hemm it-talba għal ħafna intenzjonijiet u fosthom hemm waħda li ssemmi lill-Lhud.

Fil-verżjoni Latina jingħad “nitolbuk Mulej għall-pervi­di Lhud”. Essenzalment li qatlu lil Kristu. F’ċertu mentali­tà Kattolika, għalkemm mhux Evanġelika, kienu jqisu lill-poplu kollu Lhudi ħati ta’ dejċidju. Jiġifieri li qatel lil Alla.

Imma l-Knisja kontra dan it-tagħlim għax waqt li tammetti li parti mil-Lhud qalu “demmu fuqna u fuq ulie­da”, ma tistax tiġġeneralizza poplu sħiħ għax inqatlet persu­na waħda. Tinsix ma kinux jaċċettawh bħala Alla. Allura l-Knisja Kattolika reġgħet ingħatat timbru li hi anti-Semi­tika u anti-Lhud proprju minħabba l-quddies bil-Latin."

Pro Tridentina (Malta) tixtieq tiċċara żewġ punti :

a) Hawn Malta, il-Quddiesa Tridentina sabet appoġġ minn xi żgħażagħ li politikament mhumiex konservattivi. Wieħed ta' min ifakkar ukoll f'episodju interessanti: Deputat Laburista, xi snin ilu fuq TVM, kien qal li kiteb lill-Vatikan sabiex il-Quddiesa bir-Rit Tridentin tiġi ċċelebrata, tal-anqas dakinhar tal-festa tal-parroċċa tiegħu. Hija xi ħaġa pożittiva - tal-anqas f'Malta - li l-Quddiesa Tridentina m'għandhiex timbru politiku.

b) Tajjeb wieħed igħid ukoll illi Fr Colin Apap mhux korrett għal kollox f'dak li għandu x'jaqsam mat-talba lill-Lhud. Infatti:

1. Sa qabel l-1955 (riforma ta' Piju XII), it-talba kienet:

Oremus et pro perfidis Judæis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum, Dominum nostrum. (Non respondetur 'Amen', nec dicitur 'Oremus', aut 'Flectamus genua', aut 'Levate', sed statim dicitur:) Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam judaicam perfidiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcæcatione deferimus; ut, agnita veritatis tuæ luce, quæ Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus: per omnia sæcula sæculorum. Amen

2. Id-differenza wara r-riforma ta' Piju XII kienet li n-nies kienu jinżlu għarkubbtejhom:

Oremus et pro perfidis Iudæis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Iesum Christum, Dominum nostrum. (Oremus. Flectamus genua. Levate) Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam iudaicam perfidiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcæcatione deferimus; ut, agnita veritatis tuæ luce, quæ Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eumdem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus: per omnia sæcula sæculorum. Amen

3. Fl-1960 il-Beatu Ġwanni XXIII neħħa l-kelma perfidis:

Oremus et pro Iudæis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Iesum Christum Dominum nostrum. (Oremus. Flectamus genua. Levate) Omnipotens sempiterne Deus, qui Iudæos etiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcæcatione deferimus; ut, agnita veritatis tuæ luce, quæ Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eumdem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus: per omnia sæcula sæculorum. Amen.

4. Fil-Missal Ruman tal-1970 (Novus Ordo Missae) taħt il-Pontifikat ta' Pawlu VI saret reviżjoni sħiħa tat-talba:

Oremus et pro Iudæis, ut, ad quos prius locutus est Dominus Deus noster, eis tribuat in sui nominis amore et in sui fœderis fidelitate proficere. (Oratio in silentio. Deinde sacerdos:) Omnipotens sempiterne Deus, qui promissiones tuas Abrahæ eiusque semini contulisti, Ecclesiæ tuæ preces clementer exaudi, ut populus acquisitionis prioris ad redemptionis mereatur plenitudinem pervenire. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

5. Għalkemm fil-bidu kien hemm tħassib mill-Lhud wara l-pubblikazzjoni tal-motu proprio Summorum Pontificum, it-talba fil-Missal Ruman tal-1962 inbidlet minn Papa Benedittu XVI fl-2008 u issa taqra hekk: 

Oremus et pro Iudaeis: Ut Deus et Dominus noster illuminet corda eorum, ut agnoscant Iesum Christum salvatorem omnium hominum. (Oremus. Flectamus genua. Levate.) Omnipotens sempiterne Deus, qui vis ut omnes homines salvi fiant et ad agnitionem veritatis veniant, concede propitius, ut plenitudine gentium in Ecclesiam Tuam intrante omnis Israel salvus fiat. Per Christum Dominum nostrum. Amen.


No comments:

Post a Comment