Thursday, October 13, 2016

Festa tal-Beatu Karlu I tal-Awstrija

File:Emperor Karl I of Austria-Hungary.jpg
Bi pjaċir inħabbru li l-Festa Liturġika tal-Beatu Karlu I tal-Awstrija ser tiġi ċċelebrata permezz ta` Quddiesa bil-Forma Straordinarja tar-Rit Latin fil-Knisja ta` San Pawl tal-Wied f`Birkirkara l-Ħadd 23 ta` Ottubru, 2016 fis-7:00 pm. Kulħadd huwa mistieden biex jingħaqad mal-membri tal-Moviment ta` Talb tal-Imperatur Karlu għal din l-okkażżjoni. Wara jsir il-bews tar-Relikwija u ser jiġi inawgurat inkwatru tal-Beatu Karlu I li ser ikun espost permanenti f` din il-knisja.


No comments:

Post a Comment