Friday, June 22, 2012

Avviżi dwar Quddies Tridentin f'Malta

Nhar l-Erbgħa 6 ta' Novembru 2011 ġiet organizzata Quddiesa Tridentina għal ruħ il-membri mejtin tal-Għaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes ġewwa l-Knisja tal-Monasteru ta' Santa Katarina V.M. fil-Belt Valletta.  Ċelebrant: il-W.R. Dun Marc Andre' Camilleri. Ħajr: Għaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes.
Minn żmien għal żmien, għadd ta' persuni - fosthom barranin li jkunu se jżuru Malta - isaqsuni dwar fejn u meta tkun se tiġi ċċelebrata Quddiesa bir-Rit Tridentin. Peress li sa issa quddies b'dan ir-rit mhux qed isir b'mod regolari, ma jkunx dejjem faċli li wieħed jagħti tweġiba korretta.

Sfortunatament riċentament kien hawn saċerdot Ingliż li ma tħallix iqaddes b'dan ir-rit, f'għadd ta' knejjes hawn Malta. Dan huwa saċerdot f'komunjoni ma' Ruma.

Min ikun jaf b'xi quddies li jkun se jsir, jista' jinfurmani permezz ta' email. Min ikun irid li tiġi mħabbra quddiesa f'dan il-Blog jista' jkellem lili jew lill-membri ta' Pro Tridentina (Malta).