Wednesday, May 25, 2016

EXCLUSIVE: Tridentine Mass to be celebrated in Malta every Sunday!

 
Sources close to this Blog have confirmed that this year a petition reached the Congregation for the Doctrine of the Faith, asking for Tridentine Mass to start being held regularly in Malta.


The Pontifical Commission Ecclesia Dei (PCED) has replied and is liaising with the Archdiocese of Malta to establish the Tridentine Mass on a permanent basis in Malta. The emphasis is that Mass will be celebrated every Sunday.

A parish in the South of Malta has already been identified.

We will keep you updated when further details reach us.

Tuesday, May 24, 2016

Il-Knisja fi kliem Dun Rene' Camilleri

http://www.independent.com.mt/file.aspx?f=93020
 Indikazzjoni ta' ħsieb modernista li għadu jagħmel ħsara fil-Knisja f'Malta. Dan il-ħsieb deher ċar fl-attakk riċenti li sar fuq l-Arċisqof Scicluna mill-istess individwu. Fost l-oħrajn, qal hekk: 

“Dawn, jiddispjaċini ngħid, qed isibu r-riħ fil-qala b'din it-tip ta' Knisja antikwata li lkoll konna ħsibna li mietet. Għadu kemm kellna numru ta’ qassisin żgħar ħafna li saru kanonċi. Dawn huma affarijiet barra minn żmienhom għalkollox u l-Arċisqof ma jistax jippromovi din it-tip ta' Knisja. Ngħid 'ma jistax' mhux għax jien għandi xi dritt nindaħallu kif imexxi, imma għaliex ir-responsabbiltà tiegħu lejn il-Knisja u lejn dan il-pajjiż żgur titlob prijoritajiet oħra.”
 “Pjuttost bħalissa rridu nxammru biex nissettjaw prijoritajiet pastorali li l-Knisja jagħmluha iktar dik li qed joħlom Franġisku.” 
“Ma niflaħx iżjed nara Knisja li fiha qisni kkundannat biex inkun dejjem fl-oppożizzjoni. Dan mhux qed ngħidu għalija biss. Meta sena ilu saret il-kritika li saret għan-nuqqas ta’ tmexxija li kellna fil-Knisja, żgur li ħlomna u xtaqna xi ħaġa differenti. Għadni qed nistenna biex niddeċiedi morniex għall-aħjar, għax s'issa mhemm l-ebda sinjal."
Interessanti r-risposta li ngħata mill-Kappillan ta' Kristu Re, Paola li tidher hawn: