Tuesday, November 29, 2011

Goodbye Mgr. Depasquale


This morning I was thinking of drafting a letter to Mgr. Annetto Depasquale regarding some important matters. It was not to be. In the afternoon, I heard of the sudden dead of Bishop Depasquale.

Bishop Annetto Depasquale passed away this afternoon, aged 73. It is indeed a sad loss for us all Maltese Catholics. Many of us have benefitted in one way or another from his advice, guidance or his welcome smile. Personally, I will miss that handshake and beaming smile although I last met him in 2007.

Bishop Depasquale was the epitome of humility and prudence. He was soft spoken and avoided the front rows, but his views and advice manifested the depth of his wisdom and his ability to grasp the core of situations. The Archdiocese of Malta has lost a highly intelligent and erudite priest.

Over the years he served the Church in pastoral duties with the Church Commission for Children’s Homes, the Pastoral Research Services, besides assisting in the parish of St George in Qormi and the English speaking community in Malta. He taught Canon Law in the Faculties of Theology and Laws of the University of Malta. He became Chancellor on 6 August 1977 and Pastoral Secretary on 14 April 1986. On 9 January 1989 he was appointed Vicar General and on 16 November 1998 His Holiness Blessed Pope John Paul II nominated him Titular Bishop of Aradi and Auxiliary Bishop of Malta.

Mgr. Annetto Depasquale, R.I.P.

Monday, November 28, 2011

Wara ż-żewġ Pastorali għall-Avvent...

Nistqarr li l-Pastorali ta' l-Arċisqof Pawlu Cremona għall-Avvent ma tantx ħassejtha turi imħabba ta' ragħaj lejn parti mill-merħla tiegħu. L-Arċisqof jaf tajjeb li:

 • Pro Tridentina (Malta) dejjem uriet - u se tibqa' turi - ubbidjenza lejn il-Papa u lejn l-Arċisqof.
 • għadd ta' saċerdoti użaw il-media sabiex jattakkaw lil min għandu għal qalbu dan ir-Rit, inkluż attakki fuq saċerdoti ħuthom. U li f'ċerti każi dawn ta' l-aħħar qed jiġu mwarrba u redikolati.
 • Pro Tridentina (Malta) tat stampa veritiera lis-Santa Sede dwar is-sitwazzjoni f'Malta, minkejja li kien hemm min kien se jikteb lill-Papa Benedittu XVI li f'Malta m'hawn ħadd li jrid il-Quddiesa bil-Latin.
 • Pro Tridentina (Malta) kienet - u għadha - disponibbli li tassisti lill-Knisja sabiex dan ir-Rit jingħata l-post li jixraqlu, dejjem f'konformita' max-xewqa ta' Papa Benedittu XVI kif imniżżla f'Summorum Pontificum u Universae Ecclesiae.
Huwa stramb għalhekk il-fatt li meta f'Malta hawn qawmien mill-ġdid għar-Rit Tridentin, b'għadd ta' Quddies f'postijiet differenti, għal żmien l-Avvent kelli nassisti għal lingwaġġ (ara hawn taħt) li jweġġa'. U li għawweġ il-fatti (lajċi f'Malta kienu diġa' attivi mill-1907 - jew insejnih lil San Ġorġ Preca u s-Soċjeta' tal-M.U.S.E.U.M.?). U t-tfal se nbeżżawhom bil-Latin qisna fi żmien il-Babaw?

MILL-ITTRA PASTORALI GĦALL-AVVENT – IL-KURAĠĠ LI NIĠĠEDDU

Xi drabi anke l-istess komunitajiet tal-Knisja bħal donnhom iħossuhom komdi jserrħu fuq dak li s-soltu jsir u jippreferu jkunu ripetittivi fil-messaġġ u fir-ritwal. Hemm min qed jagħlaq għajnejh għall-preżent, medhi bin-nostalġija tal-imgħoddi. F’ħafna każi għadna nitkellmu b’lingwaġġ u nużaw metodi tal-bieraħ, u dan minkejja li nafu li qed nirriskjaw bil-kbir, għax huma lingwaġġi u metodi li llum ma jinftehmux. Dan qed jissagrifika l-messaġġ tal-Vanġelu! Għaldaqstant, jekk ma noqogħdux attenti, anke fil-knisja nistgħu “nitqaddu”, il-liturġija ssir teatrin, il-knisja nirrenduha mużew tal-istorja!

Il-Konċilju Vatikan II, li l-Knisja bdiet tiċċelebra ħamsin sena ilu, kien esperjenza qawwija tal-Ispirtu li fetħet orizzonti ġodda u kbar. Dakinhar l-Ispirtu s-Santu bejjet żerriegħa ġdida li, jekk inħalluha tnibbet u tikber, kapaċi tagħti wiċċ isbaħ lill-Knisja u lis-Soċjetà! Imma ġara li “xi żerrigħat waqgħu mal-mogħdija u ntrifsu, u l-għasafar tal-ajru naqqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fuq il-blat, u nibtu u nixfu, għax tira ma kellhomx. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk, u x-xewk kiber magħhom u ħanaqhom. Oħrajn waqgħu f’art tajba, u nibtu u għamlu l-frott kull waħda mija” (Lq 8:5-8). Il-Konċilju kellu jkun qawwa kbira ta’ “aġġornament” tal-Knisja. Kif darba stqarr il-Papa tal-Konċilju, Pawlu VI, “il-Knisja kollha għandha tadatta ruħha għall-ħtiġijiet ġodda tad-dinja; fid-dawl tat-tagħlim tal-Konċilju, il-Knisja kollha hija impenjata għal dan it-tiġdid spiritwali u organizzattiv”.

Napprezzaw li frott ta’ dan il-Konċilju, fil-Knisja lokali saru diversi riformi, bħal, per eżempju, l-aġġornament fil-Liturġija u l-mod kif tiġi ċċelebrata bis-sehem aktar attiv tal-poplu, is-sehem tal-lajċi fil-qasam aktar wiesa’ tal-Katekeżi u tad-Djakonija, l-attenzjoni tal-Knisja lokali għall-ħtiġijiet tas-soċjetà, kif ukoll l-attenzjoni tagħha għal dawk l-aktar imbegħdin, l-insara mifrudin u saħansitra dawk li jħaddnu reliġjonijiet oħra jew li ma jħaddnu ebda twemmin. Imma billi xi żerriegħa waqgħet fuq il-blat u qalb ix-xewk, forsi din għadha ma tatx il-frott kollu mixtieq.

MILL-ITTRA PASTORALI TAL-AVVENT GĦAT-TFAL

Ħamsin sena ilu fil-Knisja kien hemm mument sabiħ meta il-Papa ta’ dak iż-żmien sejjaħ lill-Isqfijiet kollha tad-dinja biex jiltaqgħu flimkien fil-Vatikan ħalli bħala rgħajja jaraw kif l-insara tad-dinja kollha jistgħu jgħixu aħjar fuq it-tagħlim ta’ Ġesù. Dan kien mument qawwi tal-Ispirtu s-Santu tant li t-tagħlim li ħareġ dak iż-żmien għadu jgħodd sal-lum. Pereżempju fejn qabel il-quddiesa ma kien jifhimha ħadd għax kienet bil-Latin, illum issir bil-lingwa tal-post biex hekk kulħadd ikun jista’ jieħu sehem fil-quddiesa u jifhem dak li jkun qed isir u jingħad. Dak iż-żmien kienu biss is-saċerdoti li jgħallmu u jmexxu fil-knisja. Minn dak iż-żmien il-lajċi wkoll bdew jagħtu s-sehem tagħhom fil-ħidma tal-Knisja; pereżempju illum għandna rġiel u nisa jew żgħażagħ li jgħallmuna l-katekiżmu, li jqarbnu fil-Knisja u anke jmorru jqarbnu lill-morda fid-djar.

*****************

Bħala President ta' Pro Tridentina (Malta) ma nistax ma nittamax li din il-Pastorali kienet sforz żelu żejjed għax il-Knisja se tiċċelebra għeluq il-50 sena tal-Konċilju Vatikan II. U nittama li bħalma l-Kurja diġa' fasslet serje ta' attivitajiet biex tfakkar dan l-avveniment, ma tħallix barra żewġ avvenimenti kbar oħra li l-2012 taħbat egħluq il-50 sena tagħhom:

 • Il-Missal Ruman tal-Beatu Ġwanni XXIII (jiġifieri il-Missal tar-Rit Tridentin) u
 • l-Kostituzzjoni Appostolika Veterum Sapientia dwar l-istudju tal-Latin, promulgata mill-istess Papa tal-Konċilju.
U nafu li l-Beatu Ġwanni XXIII huwa Papa għal qalb ħafna l-Arċisqof tagħna...

Saturday, November 12, 2011

FIUV XX General Assembly: a brief report

(Address by Leo Darroch, FIUV President. Photo: courtesy St. Conleth's Catholic Heritage Association)

Saturday 5 November 2011

On Saturday morning, delegates and a number of distinguished guests (including Suor Margherita Marchione, MPF and Princess von Thurn und Taxis) attended the Tridentine Mass in St. Peter's Basilica. This was celebrated by Cardinal Dario Castrillón Hoyos (President Emeritus of the Pontifical Commission Ecclesia Dei) in the Blessed Sacrament Chapel. The text of his sermon can be found in the previous post (in Italian). Mons. Pablo Collino, Maestro Emeritus of the Julian Chapel Choir was in choir.

Just after Mass, I held private talks in the Apostolic Palace.

Cardinal Raymond Leo Burke (Prefect of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signature) joined the FIUV delegates for lunch. After lunch, His Eminence gave his benediction to those present.

In the afternoon, the XX General Assembly of the Foederatio Internationalis Una Voce started with the Address by its President, Leo Darroch. The 7 new member organisations were presented, they are:

 • Ecclesia Dei Society of St. Joseph (Philippines),
 • Una Voce Japan,
 • Una Voce Portugal,
 • Una Voce Natal (Brazil),
 • Una Voce Cuba,
 • Una Voce Albaruthenia (Belarus), and
 • Una Voce Ucraina (Ukraine).

Leo Darroch was reconfirmed for a further term as President by acclamation.

The newly elected Council (including Pro Tridentina (Malta)'s representative) then proceeded to select the following officials:

 • Vice-Presidents: Jack Oostveen (the Netherlands), Jason King (USA) and Patrick Banken (France).
 • Treasurer: Monika Rheinschmitt (Germany).
 • Secretary: Thomas Murphy (Ireland).

Rodolfo Vargas Rubio (Spain) had earlier renounced his post as Secretary due to health reasons. He however remains as a Councillor. I would like to take this occasion to thank Rodolfo for the hard work he devoted to our cause and the assistance he gave Pro Tridentina (Malta) in the past years.

Sunday 6 November 2011

In the morning, delegates assisted at a solemn Tridentine Mass celebrated by Fr. Joseph Kramer, FSSP at the Personal Parish of Santissima Trinita' dei Pellegrini.

In the afternoon, the FIUV General Assembly held an open forum at which a number of speakers delivered papers. They were:

 • Fr. Joseph Valluari, FDP, who read a paper on the “private prayers” that the Priest says during Mass.
 • Don Stefano Carusi, IBP, about the spirit and progress of the Institute of the Good Shepherd.
 • Dr. Helmut Ruckriegel, a founder member of FIUV, gave a brief history of our organisation.
 • Rev. Dr. José-Apeles Santolaria de Puey y Cruells, JCD (ABD), HistL, SMOM, on the value of Romanitas in the Traditional movement and the Roman Rite as a factor of Civilisation in the Western World.
 • Mons. Valentín Miserachs, President of the Pontifical Institute for Sacred Music, on Sacred Music and the Centenary of the Pontifical Institute.
 • Fr. Joseph Kramer, FSSP, gave statistics regarding the Priestly Fraternity.
 • Canon Joseph Luzuy of the Institute of Christ the King, Sovereign Priest, about the progress of the Institute.


The XX General Assembly ended with the chant of the Salve Regina and the benediction by the priests present.

Godwin Xuereb
President, Pro Tridentina (Malta)
Councillor, Foederatio Internationalis Una Voce

Omelia della S. Messa di S. Maria in Sabato Dario Card. Castrillón Hoyos


Omelia della S. Messa di S. Maria in Sabato
per inaugurare la XX Assemblea Generale della
Federazione Internazionale “Una Voce”

Basilica di San Pietro
Cappella del SS.mo Sacramento
Sabato 5 novembre 2011

Dario Card. Castrillón Hoyos


Sia Lodato Gesù Cristo!

Saluto il Dr. Leo Darroch, Presidente della Federazione Internazionale “Una Voce”, i signori delegati della XX Assemblea Generale e tutti i fedeli presenti.

Ringrazio particolarmente il Presidente Darroch per il gradito invito a presiedere questo solenne Pontificale che cade, tra l’altro, in occasione del quarto anniversario della promulgazione del Motu Proprio Summorum Pontificum di Sua Santità Benedetto XVI.

Cari fratelli e sorelle,

sono veramente lieto di essere qui tra voi per esprimere un sentito ringraziamento alla Divina Provvidenza che non manca mai di soccorrere i suoi figli che l’invocano fidenti; nello stesso tempo manifestiamo sincera gratitudine al nostro amato Santo Padre Benedetto XVI che con la sua lungimirante sollecitudine pastorale ha riconsegnato alla Chiesa universale il sacro Rito Gregoriano, dandogli nuova fioritura dopo molti lustri di oblio.

“Consta infatti che la liturgia latina della Chiesa nelle varie sue forme, in ogni secolo dell'età cristiana, ha spronato nella vita spirituale numerosi Santi e ha rafforzato tanti popoli nella virtù di religione e ha fecondato la loro pietà”, così Benedetto XVI (MP Summorum Pontificum).

Nell’obbedienza, ossequio e rispetto verso il Magistero della Chiesa, in sommo grado nei confronti del Supremo Magistero petrino, si attualizza nella vita di ogni credente il proposito fondamentale della sequela Christi.

In tale ottica si innesta la retta comprensione dei doveri e dei diritti dei fedeli che nella sacra liturgia trovano la loro forma di espressione più eminente, esplicitando con la forza santificante dell’azione sacramentale il vero culto al Dio altissimo, Creatore e Signore dell’universo.

Il Santo Padre Benedetto XVI, del quale è nota la profonda sensibilità liturgica, ha frequentemente ribadito con il suo alto Magistero l’importanza della liturgia e del suo retto uso, affinché nella diversità delle forme cultuali possa risplendere la ricchezza dei tesori di fede e spiritualità della Sposa di Cristo, poiché “il rapporto tra mistero creduto e celebrato si manifesta in modo peculiare nel valore teologico e liturgico della bellezza. La liturgia, infatti, come del resto la Rivelazione cristiana, ha un intrinseco legame con la bellezza: è veritatis splendor (Benedetto XVI, Es. Ap. Sacramentum Caritatis, n.35).

Il Rito Gregoriano con la sua solennità e sublimità di contenuti indubbiamente costituisce una forma eccellente per innalzare a Dio le lodi che gli sono dovute, dando nello stesso tempo ai fedeli una più profonda percezione del Mistero che si celebra.

Una tale magnificenza non è dovuta semplicemente a una somma di dati esteriori e di indole puramente estetica, piuttosto sgorgando e alimentandosi di una profonda interiorità.

Possiamo affermare che in tal modo si contempera il dovere di offrire a Dio nel modo più consono il tributo di adorazione e di lode proprio della sua Maestà con i diritti dei fedeli nel poter esprimere al meglio la loro aspirazione di mettere in atto adeguatamente siffatto proposito.

Nell’ascoltare l’odierno brano evangelico di San Luca non deve affatto destare meraviglia se alle parole di lode che la donna del popolo rivolge alla Madre del Salvatore - “Beato il grembo che ti ha portato …” (Lc 11, 27) - , questi risponde ricordando la beatitudine dell’obbedienza alla parola di Dio.

Così argomentando, infatti, il Signore Gesù non si discosta per nulla dall’affermazione di elogio diretta alla S. Vergine; piuttosto la rafforza, sottolineando quella preclara virtù di totale oblazione che in lei rifulge più che in ogni altra creatura, a tal punto da contrassegnare con essa i primordi della redenzione dell’umanità.

Nello stesso tempo ci rammenta come la Santa Vergine sia stata eletta dalla Beata Trinità quale modello e guida di coloro che nulla antepongono alla salvezza eterna; è proprio imitando l’obbedienza fedele della Madre del bell’amore che la nostra obbedienza di viandanti in cerca di Dio riesce a trovare un sentiero sicuro che possa condurci al sommo bene.

Siamo certi di poter dire che l’obbedienza a Dio passa per l’obbedienza a Maria, tanto che nella sincera devozione a così eccelsa Regina si manifesta in modo eloquente la predilezione verso le creature che hanno compreso questo ammirabile segreto dello spirito.

A tal proposito San Luigi Maria Grignion de Montfort, nel suo Trattato della Vera Devozione a Maria, richiamandosi al libro dei Proverbi (Pr 8,32), scrive:

“… i predestinati seguono le vie della Vergine Santa, loro Madre, e cioè la imitano. Proprio in questo sono veramente felici e devoti, e posseggono il segno infallibile della loro predestinazione, come dice loro questa Madre amorevole: Beati quelli che seguono le mie vie” (S. Luigi Maria Grignion de Montfort, Trattato della Vera Devozione a Maria, n.200).

Il singolare compendio di ogni virtù con il quale la divina sapienza ha adornato la Santissima Vergine, è come il riflesso di quella umiltà ineguagliabile che l’ha resa Sovrana di grazia e Madre di misericordia presso il cuore di Dio.

L’obbedienza della Beatissima Vergine è il fiore odoroso germogliato nel solco di questa sua insondabile humilitas che inebria soavemente ogni anima desiderosa di renderle omaggio e chiederle aiuto e protezione.

Il Santo Dottore della Chiesa Alfonso Maria de Liguori delinea alcuni importanti principi teologici sul ruolo di Maria Santissima a favore del popolo cristiano:

“Chiamando Maria Mediatrice ho inteso chiamarla tale, solo come Mediatrice di Grazia, a differenza di Gesù Cristo, che è il primo e l’unico Mediatore di Giustizia. Chiamando Maria Onnipotente …, ho inteso nominarla tale, in quanto ella come Madre di Dio ottiene da Lui colle sue preghiere quanto domanda a beneficio dei suoi devoti … Chiamando Maria nostra Speranza, ho inteso di chiamarla tale, perché tutte le grazie (come afferma S. Bernardo) passano per le sue mani” (cfr. S. Alfonso Maria de Liguori, Le Glorie di Maria, Parte I, Sopra la Salve Regina, Protesta dell’Autore).

L’anima obbediente a Dio - sull’esempio di Maria SS.ma – è tutta compresa dal desiderio di compierne la volontà a qualunque costo. In null’altro del resto consiste l’amore delle creature come ci ricorda lo stesso Salvatore:

“Chi accoglie i mie comandamenti e li osserva, questi mi ama” (Gv 14, 21).

San Tommaso d’Aquino in riferimento a tale affermazione del Signore scrive:

“…c’è qualcuno il quale ha i comandamenti di Dio nel cuore, mediante il ricordo e l’assidua meditazione … Però questo non basta, se poi non li osserva nell’operare … Alcuni hanno i comandamenti sulla bocca, per recitarli e per esortare… Anche costoro devono però osservarli nelle opere … Altri poi hanno i comandamenti negli orecchi e li ascoltano volentieri e con diligenza … Ma neppure questo basta, se essi non li osservano” (San Tommaso d’Aquino, Commento al Vangelo di San Giovanni, XIV, § 1933).

Se è vero che il culto più gradito a Dio è quello dell’adesione alla sua santa volontà, nello stesso tempo non si può non tener conto della straordinaria importanza del culto esterno di cui la Sacra Liturgia costituisce il mezzo di attuazione privilegiato.

La diffusa prassi di abusi in campo liturgico negli anni del post - concilio ha determinato profonde ferite nella Chiesa, esautorando la preminenza di quello spirito di obbedienza al Magistero della Chiesa che dovrebbe immancabilmente caratterizzare espressione di fede.

“L’ars celebrandi scaturisce dall’obbedienza fedele alle norme liturgiche nella loro completezza, poiché è proprio questo modo di celebrare ad assicurare da duemila anni la vita di fede di tutti i credenti” (BENEDETTO XVI, Esort. Ap. Sacramentum Caritatis, n. 38).

Sappiamo come il cosiddetto “spirito del concilio” costituisca per alcuni uno strumento per propugnare pretestuose rivendicazioni volte ad imporre inquietanti modi di pensare e di agire; costoro si rendono responsabili di pericolose derive teologico- pastorali che danneggiano concretamente la vita di fede del popolo di Dio.

La Sacra Liturgia, in particolare, è sovente oggetto di arbitrarie interpretazioni che ne stravolgono la natura e i fini, causando sofferenza e disorientamento nei christifideles, divenuti spettatori attoniti di prassi marcate da forme bizzarre di esasperata creatività.

Cari fedeli,

in questo fausto giorno anniversario del vostro pio sodalizio, sorto per amore a Gesù e alla sua Chiesa, offriamo le nostre preghiere perché la voce del Vicario di Cristo sia da tutti ascoltata e amata.

Imploriamo dalla Santa Madre di Dio, umile e alta più che creatura, quei sentimenti di umiltà e di obbedienza che Dio chiede alle anime devote, affinché tutta la nostra vita sia una liturgia di lode nell’adempimento gioioso della divina volontà.


Sia Lodato Gesù Cristo!