Sunday, April 24, 2011

L-Għid it-Tajjeb lil kulħadd!


Resurrexit, sicut dixit, alleluia!


L-Għid it-Tajjeb lil kulħadd u nawgura li dalwaqt iseħħ dak li Pro Tridentina (Malta) qed taħdem għalih!