Thursday, June 28, 2012

50 Sena mill-Missal Ruman tal-Beatu Ġwanni XXIIIId-Digriet mis-Sagra Kongregazzjoni tar-Riti li bih twaqqaf il-Missale Romanum (Edizzjoni 1962) ġie promulgat fit-23 ta' Ġunju 1962, jiġifieri l-ġimgħa li għaddiet għalaq 50 sena. 


Il-Missal hekk magħruf ta' Ġwanni XXIII intuża matul il-Konċilju Vatikan II.

Din hija l-edizzjoni tal-Missale Romanum li tintuża mill-Kattoliċi tradizzjonalisti madwar id-dinja kollha li huma f'għaqda ma' Ruma u li l-Papa Benedittu XVI talab permezz tal-motu proprio Summorum Pontificum sabiex tkun faċilitata ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Tridentina.

Jalla l-użu ta' dan il-Missal ikompli jinfirex f'dawn il-gżejjer. Nafu kemm l-Arċisqof Pawlu Cremona huwa devot ta' dan il-Papa u dan ikun tassew mod sabiħ ta' kif jibqa' mfakkar il-Papa Buono
 
Infatti Mons. Cremona kiseb id-Dottorat fl-1973, wara erba' snin ta' studju fl-Angelicum, l-Universita' Dumnikana f'Ruma, fejn kiteb teżi fuq il-ħsieb tal-Papa Ġwanni XXIII dwar il-kultura tal-paċi.
 
Fl-Ordinazzjoni tiegħu bħala Isqof, nhar is-26 ta' Jannar 2007, Mons. Cremona kien liebes l-alba tal-Beatu Ġwanni XXIII li rregalalu s-Segretarju tal-Papa, Mons. Loris Capovilla
 

Wednesday, June 27, 2012

New vice president of the Pontifical Commission "Ecclesia Dei"

NOTE FROM THE CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH 
Vatican City, 26 June 2012 (VIS) - Given below is the text of an English-language note issued today by the Congregation for the Doctrine of the Fatih concerning the appointment of Archbishop Augustine Di Noia as vice president of the Pontifical Commission "Ecclesia Dei": 
"Pope Benedict XVI has named Archbishop Augustine Di Noia, O.P., to the post of vice president of the Pontifical Commission 'Ecclesia Dei'. The appointment of a high-ranking prelate to this position is a sign of the Holy Father’s pastoral solicitude for traditionalist Catholics in communion with the Holy See and his strong desire for the reconciliation of those traditionalist communities not in union with the See of Peter. The president of the commission is the Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, Cardinal William J. Levada.
"The Pontifical Commission 'Ecclesia Dei' was established in 1988 by Blessed John Paul II to facilitate 'full ecclesial communion of priests, seminarians, religious communities or individuals until now linked in various ways to the Fraternity founded by Archbishop Lefebvre' and to promote the pastoral care of the faithful attached to the ancient Latin liturgical tradition of the Catholic Church. In 2009, the Pontifical Commission was structurally linked to the Congregation for the Doctrine of the Faith to address the doctrinal issues in the ongoing dialogue between the Holy See and the Priestly Fraternity of St. Pius X.
"As a respected Dominican theologian, Archbishop Di Noia has devoted much attention to these doctrinal issues, as well as to the priority of the hermeneutic of continuity and reform in the right interpretation of Vatican Council II - a critically important area in the dialogue between the Holy See and the Priestly Fraternity. Under the guidance of Cardinal Levada, with the assistance of Msgr. Guido Pozzo, secretary of the Pontifical Commission, this dialogue has been ongoing over the past three years.
"Previously, Archbishop Di Noia served as secretary of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments where, together with the prefect, Cardinal Antonio Canizares, he oversaw the reorganisation of the dicastery and the preparation of a new 'Regolamento' following the directions of Pope Benedict’s 'motu proprio' of 30 August 2011, 'Quaerit Semper'. Archbishop Di Noia’s experience and continued association with the Congregation for Divine Worship will facilitate the development of certain desired liturgical provisions in the celebration of the 1962 'Missale Romanum'.
"In addition, the broad respect that Archbishop Di Noia enjoys in the Jewish community will help in addressing some issues that have arisen in the area of Catholic-Jewish relations as the journey towards the reconciliation of traditionalist communities has progressed".

Friday, June 22, 2012

Summorum Pontificum in Maltese

Pro Tridentina (Malta) has made a translation of the motu proprio Summorum Pontificum from Latin into Maltese. It can be found in the page titled "Summorum Pontificum". Thanks goes to Mr Anthony Mangion for his work.

It is hoped in this way that laity in Malta and Gozo will know better their rights when it comes to the celebration of the Extraordinary Form of the Roman Rite. 

Also, whilst showing respect to our Bishops, we will facilitate dialogue and ensure that these islands will benefit from the same fruits that many other dioceses have been benefiting for a long time now.

In due course other relevant translations will be made available. Where a translation in Maltese would not be possible, an English version will be provided.

Avviżi dwar Quddies Tridentin f'Malta

Nhar l-Erbgħa 6 ta' Novembru 2011 ġiet organizzata Quddiesa Tridentina għal ruħ il-membri mejtin tal-Għaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes ġewwa l-Knisja tal-Monasteru ta' Santa Katarina V.M. fil-Belt Valletta.  Ċelebrant: il-W.R. Dun Marc Andre' Camilleri. Ħajr: Għaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes.
Minn żmien għal żmien, għadd ta' persuni - fosthom barranin li jkunu se jżuru Malta - isaqsuni dwar fejn u meta tkun se tiġi ċċelebrata Quddiesa bir-Rit Tridentin. Peress li sa issa quddies b'dan ir-rit mhux qed isir b'mod regolari, ma jkunx dejjem faċli li wieħed jagħti tweġiba korretta.

Sfortunatament riċentament kien hawn saċerdot Ingliż li ma tħallix iqaddes b'dan ir-rit, f'għadd ta' knejjes hawn Malta. Dan huwa saċerdot f'komunjoni ma' Ruma.

Min ikun jaf b'xi quddies li jkun se jsir, jista' jinfurmani permezz ta' email. Min ikun irid li tiġi mħabbra quddiesa f'dan il-Blog jista' jkellem lili jew lill-membri ta' Pro Tridentina (Malta).

Sunday, June 10, 2012

Maqgħudin ma' Papa Benedittu XVI


Bħalissa qed jintqal ħafna diskors dwar dak li l-media laqqmet Vatileaks
Ejjew nitolbu għall-Papa sabiex il-Mulej iħarsu minn aktar tiġrib.