Thursday, June 28, 2012

50 Sena mill-Missal Ruman tal-Beatu Ġwanni XXIIIId-Digriet mis-Sagra Kongregazzjoni tar-Riti li bih twaqqaf il-Missale Romanum (Edizzjoni 1962) ġie promulgat fit-23 ta' Ġunju 1962, jiġifieri l-ġimgħa li għaddiet għalaq 50 sena. 


Il-Missal hekk magħruf ta' Ġwanni XXIII intuża matul il-Konċilju Vatikan II.

Din hija l-edizzjoni tal-Missale Romanum li tintuża mill-Kattoliċi tradizzjonalisti madwar id-dinja kollha li huma f'għaqda ma' Ruma u li l-Papa Benedittu XVI talab permezz tal-motu proprio Summorum Pontificum sabiex tkun faċilitata ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Tridentina.

Jalla l-użu ta' dan il-Missal ikompli jinfirex f'dawn il-gżejjer. Nafu kemm l-Arċisqof Pawlu Cremona huwa devot ta' dan il-Papa u dan ikun tassew mod sabiħ ta' kif jibqa' mfakkar il-Papa Buono
 
Infatti Mons. Cremona kiseb id-Dottorat fl-1973, wara erba' snin ta' studju fl-Angelicum, l-Universita' Dumnikana f'Ruma, fejn kiteb teżi fuq il-ħsieb tal-Papa Ġwanni XXIII dwar il-kultura tal-paċi.
 
Fl-Ordinazzjoni tiegħu bħala Isqof, nhar is-26 ta' Jannar 2007, Mons. Cremona kien liebes l-alba tal-Beatu Ġwanni XXIII li rregalalu s-Segretarju tal-Papa, Mons. Loris Capovilla