Tuesday, May 24, 2016

Il-Knisja fi kliem Dun Rene' Camilleri

http://www.independent.com.mt/file.aspx?f=93020
 Indikazzjoni ta' ħsieb modernista li għadu jagħmel ħsara fil-Knisja f'Malta. Dan il-ħsieb deher ċar fl-attakk riċenti li sar fuq l-Arċisqof Scicluna mill-istess individwu. Fost l-oħrajn, qal hekk: 

“Dawn, jiddispjaċini ngħid, qed isibu r-riħ fil-qala b'din it-tip ta' Knisja antikwata li lkoll konna ħsibna li mietet. Għadu kemm kellna numru ta’ qassisin żgħar ħafna li saru kanonċi. Dawn huma affarijiet barra minn żmienhom għalkollox u l-Arċisqof ma jistax jippromovi din it-tip ta' Knisja. Ngħid 'ma jistax' mhux għax jien għandi xi dritt nindaħallu kif imexxi, imma għaliex ir-responsabbiltà tiegħu lejn il-Knisja u lejn dan il-pajjiż żgur titlob prijoritajiet oħra.”
 “Pjuttost bħalissa rridu nxammru biex nissettjaw prijoritajiet pastorali li l-Knisja jagħmluha iktar dik li qed joħlom Franġisku.” 
“Ma niflaħx iżjed nara Knisja li fiha qisni kkundannat biex inkun dejjem fl-oppożizzjoni. Dan mhux qed ngħidu għalija biss. Meta sena ilu saret il-kritika li saret għan-nuqqas ta’ tmexxija li kellna fil-Knisja, żgur li ħlomna u xtaqna xi ħaġa differenti. Għadni qed nistenna biex niddeċiedi morniex għall-aħjar, għax s'issa mhemm l-ebda sinjal."
Interessanti r-risposta li ngħata mill-Kappillan ta' Kristu Re, Paola li tidher hawn:

 

 

No comments:

Post a Comment